• db_150227_7538_geertje,_jan_nico,_bart_bij_prei

  • IMG_9107

    Duurzame en biologische landbouw stimuleren

  • Held-van-de-Smaak-2014-FotostudioWierd

    Week van de Smaak

  • _Biologische Velddag

    Verbinding tussen stad en platteland

Biologische Velddag 2015: Thema Bodem, Water en Techniek

Na de Biobeurs in Zwolle is De Biologische Velddag een jaarlijks evenement in het VELD waar de biologische (plantaardige) sector elkaar ontmoet. Voor zowel biologische als gangbare telers, onderzoekers en voorlichters een prachtige mogelijkheid om in een paar uur op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, resultaten, nieuwe rassen en demonstratie van mechanisatie als vernieuwde inzichten over teeltsystemen en technieken. Speciaal voor (melk)veehouders is een symposium over ruwvoerteelt en benutting.

Georganiseerd door: Centrum Biologische Landbouw, DLV Plant, Agrifirm, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR
Datum en tijd: wo 24 juni 2015; 14.00 - 19.00 uur
Locatie: Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad
Programma - Van 14.00 tot 19.00 uur zijn er demonstraties op proefvelden en veldworkshops te volgen. Hierin wordt kennis, ervaringen en resultaten uit onderzoek en praktijk gedeeld. Daarnaast een profielsleuf om letterlijk een kijk in de bodem te nemen! Speciaal voor melkveehouders: voorafgaand aan de biovelddag een symposium over de mogelijkheden van ruwvoerproductie en -benutting goed onder de loep te nemen. Start symposium: 10:15 uur. Veehouders kunnen zich aanmelden via  www.agrifirm.com/studiedagbiologisch. Tussen de middag is er een lunch en daarna begint het programma op de Biologische Velddag.

Aanmelden deelname bedrijven

Naast reguliere deelname is ook de mogelijkheid tot het sponsoren van de warme maaltijd: met soep van ..! Of mail: velddag@biologischelandbouw.org
 

'Innovatie agenda biologische sector Flevoland'

In samenwerking met en voor de sector heeft Centrum Biologische Landbouw een analyse gemaakt: in de Flevolandse biologische landbouw is ruimte voor kwaliteit en groei. Samen met een klankbordgroep (vertegenwoordiging vanuit o.a. onderwijs, handel, ondernemers en onderzoek) zijn innovatiethema’s vastgesteld met speerpunten gericht op de ontwikkeling van de sector. Een actieprogramma richt zich op het benutten van verschillende kansen. Download hier de Innovatieagenda Biologische Sector Flevoland die op 27 februari 2015 namens de sector is aangeboden aan Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Provincie Flevoland. Lees meer in het nieuwsbericht van 27 februari.
   

Unieke vergaderlocatie!

Centrum Biologische Landbouw Flevoland is een unieke landelijke en inspirerende locatie voor uw vergaderingen, cursussen, teamdagen, heidagen of workshops! Sinds kort hebben wij onze vergaderfaciliteiten uitgebreid. Hierdoor beschikken wij nu over drie ruime en lichte vergaderruimtes, waarbij er ook voldoende (afgesloten) ruimtes beschikbaar zijn om in groepjes uiteen te kunnen gaan. Er kan in alle rust gewerkt worden. De perfecte combinatie van een zalencomplex in een landelijke omgeving, de persoonlijke benadering een plezierige, warme en tegelijkertijd professionele sfeer. Klik hier voor meer informatie!