• DSCF1450 cbl - zaalverhuur banner

  Unieke vergaderlocatie!

 • db_150227_7538_geertje,_jan_nico,_bart_bij_prei

  Innovatie agenda biologische sector Flevoland

 • IMG_9107

  Duurzame en biologische landbouw stimuleren

 • _Biologische Velddag

  Verbinding tussen stad en platteland

Hiermee wordt u geïnformeerd, dat het bestuur van de Stichting voor de Biologische Landbouw Flevoland heeft besloten de stichting per 1 oktober 2015 te liquideren. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn benoemd als vereffenaars en zijn als zodanig belast met de uitvoering van de liquidatie procedure.

De stichting is ruim 25 jaar geleden opgericht, om als praktijk centrum de biologische landbouw te bevorderen en heeft daartoe vele, vaak langjarige, stimuleringsprojecten en activiteiten vanuit het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad uitgevoerd. Deze waren eerst vooral gericht op de bevordering van de productie en later meer op de consumptie.

De biologische sector heeft zich, mede hierdoor, in de afgelopen 25 jaar sterk ontwikkeld en zal dat in de toekomst op eigen kracht kunnen, blijven en moeten doen. Onder- nemerschap, innovatie en kennis zijn hiervoor essentiële factoren.

Nieuwe samenwerkingsverbanden en (belangen) organisaties zijn ontstaan en in ontwikkeling. Het Centrum Biologische Landbouw heeft hiervoor een pioniers rol vervuld en dankt hiermee de vele ondersteuners en samenwerkingspartners van de afgelopen 25 jaar.

Ter informatie: Vanaf 7 december kunt u, alleen nog i.v.m. de opheffing noodzakelijke contacten, ons bereiken per:
Email: centrumbiolandbouw@gmail.com
Telefoon: 06-21581328
p/a Bronsweg 40, 8222RB Lelystad