• db_150227_7538_geertje,_jan_nico,_bart_bij_prei

 • IMG_9107

  Duurzame en biologische landbouw stimuleren

 • Held-van-de-Smaak-2014-FotostudioWierd

  Week van de Smaak

 • _Biologische Velddag

  Verbinding tussen stad en platteland

Actueel

db_150227_7291Op 27 februari jl. is de innovatie agenda biologische sector Flevoland aangeboden aan gedeputeerde Appelman 
'Er is ruimte voor kwaliteit en groei!’

Op Vrijdag 27 februari jl is in het Centrum Biologische Landbouw de 'Innovatie agenda biologische sector Flevoland' namens de sector aangeboden aan Gedeputeerde Jan-Nico Appelman door Bart Fokkens, voorzitter Stichting Biologische Landbouw Flevoland en Geertje Schlaman, projectleider vanuit het Centrum Biologische Landbouw.

In Flevoland is inmiddels 9% van het landbouwareaal biologisch. Flevoland heeft daarmee de meeste biologische landbouw, goed voor 16% van het totaal in Nederland. De consumentenbesteding is sinds 2009 verviervoudigd en gegroeid tot de magische grens van boven de 1 miljard. Door en voor de sector is in Flevoland een analyse gemaakt en hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor kwaliteit en groei. Samen met een klankbordgroep, met vertegenwoordiging vanuit o.a. onderwijs, handel, ondernemers en onderzoek, heeft Centrum Biologische Landbouw vier innovatiethema's vastgesteld:
 • Bodem, Water  en Lucht
 • Samenwerking, Keten & Kennisoverdracht
 • Bio, Markt & Flevoland
 • Bio & Omgeving
Per thema zijn speerpunten vastgesteld die gericht zijn op de ontwikkeling van de sector met nieuwe (technologische) producten, diensten en marktbare (internationale) producten. Een actieprogramma geeft aan dat de kansen kunnen worden benut door:
  • Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven onderling, onderzoek en onderwijs te intensiveren en versterken;
  • Innovatieve pilotprojecten te stimuleren
  • Nieuwe economische en/of maatschappelijke coalities en andere partnerschappen te creëren
Download hier de Innovatieagenda Biologische Sector Flevoland

Centrum Biologische Landbouw Flevoland is een unieke landelijke en inspirerende locatie voor uw vergaderingen, cursussen, teamdagen, heidagen of workshops! Sinds kort hebben wij onze vergaderfaciliteiten uitgebreid. Hierdoor beschikken wij nu over drie ruime en lichte vergaderruimtes, waarbij er ook voldoende (afgesloten) ruimtes beschikbaar zijn om in groepjes uiteen te kunnen gaan. Er kan in alle rust gewerkt worden. De perfecte combinatie van een zalencomplex in een landelijke omgeving, de persoonlijke benadering,  een plezierige, warme en tegelijkertijd professionele sfeer. Klik hier voor meer informatie!